Dry Ice Blasting

Dry Ice Blasting

Tryskání suchým ledem je ekologická metoda čištění využívající jako tryskací medium pelet suchého ledu (zkapalněný CO2).

Strojové vybavení: IceBlast KG50.

Využití čištění:

Průmysl potravinářský, tukový, gumárenský, kovozpracující, automobilový atd. Elektrická zařízení, tiskařské stroje, chodníky, dlažby, fasády, mramor a mnoho dalších využití.

Fyzikální vlastnosti suchého ledu:

Teplota: – 78,8ºC

Sublimační teplo: 640 kJ / kg (z -78ºC na 0ºC )

Hustota: 1,2 – 1,6 kg / dm3

Sublimuje v plynný CO2, 1 kg SL = 541 litrů CO2

Bez zápachu a chuti

Nejedovatý

Nezápalný